Terms 2019-01-30T09:19:27+00:00

Lainahakemusprosessi siirtyy hakemuksen täyttämisen jälkeen kokonaisuudessaan Rahalaitokselle, joka on sinuun yhteydessä heti hakemuksen lähetettyäsi.

Yleiset ehdot (Lainatuotteet)

Palvelun kuvaus

Rahalaitos.fi tarjoaman palvelun kautta käyttäjä voi hakea keskitetysti lainatuotteita. Rahalaitos.fi -palvelu ei tee itse lainanhakijan lainapäätöstä. Lainapäätös tehdään yhdessä tai useammassa Rahalaitos.fi yhteistyöpankissa tai rahoituslaitoksessa. Lainanhakija voi vapaasti luottopäätöksen saatua tehdä tai olla tekemättä lainasopimusta Rahalaitos.fi yhteistyöpankin tai luotonmyöntäjän kanssa.
Rahalaitos.fi tarjoaman palvelun käyttämiseksi lainanhakijan tiedot lähetetään lainanhakijan antaman toimeksiannon perusteella Rahalaitos.fi -palvelun yhteistyöpankille tai lainanmyöntäjälle. Yhteistyöpankkeja tai lainanmyöntäjiä voi olla yksi tai useampi. Rahalaitos.fi -palvelulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta lähettää lainanhakijan tietoja eteenpäin Rahalaitos.fi -palvelun yhteistyöpankeille tai lainanmyöntäjille, eikä Rahalaitos.fi -palvelulla ole velvollisuutta selittää päätöstään tai yhteistyöpankin tai lainanmyöntäjän lainapäätöksen perusteita millään tavoin.
Lainanhakija tiedostaa, että hänen luottotietonsa ja/tai lainanhakijan antamat tiedot tarkistetaan Rahalaitos.fi -palvelun tai lainanmyöntäjän taholta. Lainanhakija valtuuttaa Rahalaitos.fi -palvelun vastaanottamaan tiedon luottopäätöksestä sekä täydentämään tarvittaessa lainahakemuksen tietoja lainahakijalta kysyen esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Lainanhakija suostuu siihen, että lainanhakuprosessissa hänelle voidaan ilmoittaa lainan myöntämisestä tai lainanhaun muista tiedoista joko tekstiviestillä, puhelimella, sähköpostilla tai kirjallisesti postinvälityksellä.
Rahalaitos.fi –palvelu on käyttäjille maksuton.,

Henkilötietojen käsittely

Rahalaitos.fi -palvelu käsittelee lainanhakijan henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rahalaitos.fi -palvelu huolehtii lainanhakijan yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään lainanhakijan luottopäätöksen toteuttamiseksi sekä lainanhakijan reaaliaikaisen lainavertailun toteuttamiseksi. Tältä osin Rahalaitos.fi palvelun laillinen peruste lainanhakijan henkilötietojen käsittelyyn on Rahalaitos.fi palvelun ja lainanhakijan välinen toimeksiantosopimus. Tietoja hankitaan lainanhakijalta tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.
Rahalaitos.fi -palvelu käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattuun markkinointiin, jolloin Rahalaitos.fi -palvelun laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn on sen oikeutettu etu. Lainanhakijalla on oikeus kieltää Rahalaitos.fi -palvelua käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja mainontaa varten.
Lisätietoja Rahalaitos.fi -palvelun (virallisena rekisterinpitäjänä Eone Oy) asiakasrekisterin tietosuojakäytännöistä löydät tästä linkistä.

Vastuurajoitus

Rahalaitos.fi ei ota mitään vastuuta palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista tai tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä. Luotonhakijalle myönnetty lainasumma saattaa poiketa lainanhakijan hakemasta lainasummasta. Rahalaitos ei ole millään osin vastuussa sivustollaan toimivan reaaliaikaisen lainatarjousvertailun tunnusten ja tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle vaan lainanhakija on itse vastuussa lainahakemuksella
antamansa sähköpostin sekä muiden kirjautumiseen tarvittavien tunnusten ja tietojen säilyttämisestä ja oikeellisuudesta.
Rahalaitos.fi ei ole miltään osin vastuussa mistään luotonhakijan tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta rahaa tai mainetta koskevasta menetyksestä, tai palvelun tai sen viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Rahalaitos.fi tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Eone Oy

Kalevantie 7 C, 33100 Tampere

info@eone.fi 09 2311 3600

Minkä takia käsittelemme henkilötietojasi

Hakemuksesi välittäminen ja kilpailuttaminen

Meidän tehtävänä on hakemuksesi perusteella kilpailuttaa sinun haluamasi laina tai vakuutus meidän yhteistyökumppaneilla taikka toimittaa luottokorttihakemuksesi yhteistyökumppaneillemme. Tätä tarkoitusta varten meidän on luovutettava henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotta he voivat tehdä sinulle tarjouksen edellä mainituista palveluista.

Asiakassuhteen hoitaminen

Jotta voimme kilpailuttaa lainasi tai toimittaa luottokorttihakemuksesi sinun puolestasi, meillä on oltava sinun paikkansapitävät henkilötiedot asiakasviestintää varten. Kun lähetät meille kilpailutus- tai luottokorttihakemuksen, sinusta tulee asiakasohjelmamme jäsen.

Markkinointi

Haluamme antaa sinulle ajankohtaista tietoa tarjoamistamme palveluista ja sen vuoksi haluamme lähettää sinulle markkinointia esimerkiksi tekstiviestein sekä sähköpostitse tai puhelimitse soittamalla.

Automatisoitujen soittojärjestelmien, sähköpostiviestien, tekstiviestien, puheviestien, ääniviestien, kuvaviestien tai muun markkinointivälineen avulla toteutettua suoramarkkinointia saamme kohdistaa sinulle vain, jos olet antanut siihen ennalta suostumuksesi.

Yhteishakija

Asiakkaanamme voit ilmoittaa lainan kilpailutustilanteessa myös yhteishakijan henkilötiedot. Muistutamme, että sinulla on ehdottomasti oltava yhteishakijan lupa hänen henkilötietojen antamiseen. Meillä on oikeus lähettää ilmoittamallesi yhteishakijalle sinun nimesi, eli tahon, jolta olemme yhteishakijan henkilötiedot saaneet.

Minkä takia meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisällä.
Jos tietojasi siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuinka pitkää säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan, kun tietojesi käsittelylle on edellä selostettu lain mukainen peruste, ellei meitä velvoittava lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa.

Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@eone.fi

Tarkastusoikeus

Voit tarkistaa, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli koet, että käsittelemme henkilötietojasi lainsäädännön vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Voit kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa

a) kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c) emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitsetniitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
d) olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntösi käsittelyn jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Esimerkiksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen meillä saattaa olla lakiin perustuva velvollisuus säilyttää henkilötietosi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on pääsääntöisesti oikeus saada meille toimittamasi henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos sinun henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan antamaasi suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakassuhteeseen tai oikeutettuun etuumme, voit peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Jos katsot, että olemme loukanneet sinun EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus asiasta tietosuojavaltuutetulle.